Od wieków jednym z podstawowych środków transportu, dzięki któremu możliwe było przewożenie dużych ilości ładunków na odległych trasach, były i są statki morskie oraz statki przystosowane do żeglugi śródlądowej. Transport morski to niezastąpiony element współczesnego systemu handlu, bez którego międzynarodowa wymiana handlowa zostałaby mocno ograniczona, a gospodarki wielu państw znalazłyby się w niezwykle trudnym położeniu. Na szczęście usługom transportu morskiego nie zagraża obecnie żadna poważna zapaść. Takie usługi uważa się za bezpieczne i tanie. Poza tym dzięki działalności firm spedycyjnych transport towarów drogą morską jest dziś łatwo dostępny również dla mniejszych podmiotów, które przewożą niewielkie ilości towarów.

Rodzaje statków do przewozu towarów

W transporcie morskim do przewozu ładunków wykorzystuje się specjalne rodzaje statków o niezwykle charakterystycznej konstrukcji. Najpopularniejsze ich rodzaje to:

  • Masowce – statki zwykle wyposażone w jeden pokład, przystosowane do przewozu ładunków suchych luzem. Tego typu statki wykorzystuje się m.in. do przewożenia węgla, koksu, rud metali, nawozów mineralnych, a       także zbóż. Niekiedy takie statki służą również do przewożenia ładunków pół masowych takich jak arkusze blach, stali w postaci rur, szyn, kęsów hutniczych i innych, a także drewna czy papieru w rolkach.
  • Drobnicowce – statki przystosowane do przewozu drobnicy, czyli ładunków przemysłowych w małych ilościach, liczonych w sztukach. Na tego typu statkach ładunki przewozi się m.in. w kartonach, beczkach, skrzyniach, workach czy innych rodzajach opakowań. Drobnicowce   niekiedy wykorzystywane są również do przewozu pojazdów, na przykład samochodów osobowych. Cechą charakterystyczną takich statków jest relatywnie duża szybkość, z jaką są w stanie płynąć.
  • Kontenerowce – we współczesnym transporcie morskim ten rodzaj statków odgrywa coraz większą rolę i jest coraz większe zapotrzebowanie na tego typu statki, zwłaszcza te o największym tonażu, liczonym w TEU (ilość kontenerów, jaką może przewieźć statek). Tego typu statki zostały przystosowane do przewozu towarów w kontenerach, które ułożone są na ich pokładzie pionowo, jeden na drugim.
  • Tankowce – to statki przygotowane do przewozu materiałów płynnych, zwykle do transportu ropy naftowej i jej pochodnych. Transport morski jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na przewiezienie dużych ilości ropy z miejsca jej wydobycia do punktu jej rafinacji.
  • Chemikaliowce – to statki przeznaczone do przewożenia różnych kategorii substancji chemicznych, zwykle o żrącym działaniu. Ich zbiorniki wykonane są ze specjalnych rodzajów stali zabezpieczonej przed wchodzeniem w reakcję z przewożonymi chemikaliami.

Warto pamiętać, że transport morski to nie tylko statki przeznaczone do przewożenia towarów. To także porty, które są miejscem załadunku i rozładunku towarów, a także międzynarodowe drogi morskie, z kluczowymi ich elementami, czyli kanałami tj. kanał Sueski. Bez odpowiedniej infrastruktury, transport morski byłby znacznie mniej efektywny w działaniu, a ilość towarów przewożonych tą drogą byłaby znacznie mniejsza.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Enpirę, specjalizującą sie w transporcie ladowym oraz morskim, na który ofertę znajdą Państwo na stronie http://enpire.pl/uslugi_transportowe/transport_morski/.

[Głosów:2    Średnia:3/5]